Lista rekomendowanych inżynierów serwisowych,

oraz dostawców usług:   

 

 Miasto          

Imię Nazwisko (link do poczty e-mail)

Nr telefonu       

Strona wewn.

lub www                

 Lublin

Dorota Kopycińska

880 492 152

info

 Lublin

Radosław Kopyciński

602 765 928

info

 Łódź

Krzysztof Biernacki

695 494 244

info

 Poznań

Janusz Mirecki

608 085 045

info