Formularz zamówienia odczynników

i materiałów kontrolnych

 

 Wybierz model aparatu
    MICROS      ABC VET      MYTHIC 18

 Odczynniki

 Diluent:

      szt.

 Lizat:

      szt.

 Cleaner:

      szt.  

 Krew kontrolna Streck PARA 12 EXTEND 

 I kwartał:

    

  N   H 

 II kwartał:

    

  N   H 

 III kwartał:

    

  N   H 

 IV kwartał:

    

  N   H 

 Dane kontaktowe 

 Nazwa firmy:

 Miejscowość:

 NIP:

 Nr telefonu:

 

 

Zgłoszenie zostanie przekazane do najbliższego terytorialnie dystrybutora odczynników.